Política de privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Associació del Personal de La Caixa és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Quines dades tractem i amb quina finalitat?

En el cas que decideixis sol·licitar l’alta com associat et demanarem les següents dades per mantenir la relació comercial: Nom, cognoms, NIF, data de naixement, sexe, estat civil, fills, situació, IBAN, telèfon, correu electrònic, adreça postal, número i nom del centre de treball, número d’empleat i data d’alta a “la Caixa”.

En concret utilitzem les teves dades per a:

 • Gestionar la teva alta com associat, mantenir el contacte, enviar-te comunicacions informatives i gestionar adequadament els càrrecs corresponents al teu compte. Recorda que, com a part dels teus drets, estàs legitimat al reemborsament per la teva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb ella. Si s’escau, aquesta sol·licitud de reemborsament ha d’efectuar-se dins de les vuit setmanes següents a la data del càrrec en compte. Per més informació pots adreçar-te a la teva entitat financera.
 • Tramitar encàrrecs.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Remetre comunicacions comercials en relació amb les activitats de l’Associació per correu ordinari, e-mail, fax, SMS MMS o xarxes socials. Aquestes comunicacions seran efectuades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis o, si s’escau, de col·laboradors o proveidors amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra associació.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les teves dades és la relació contractual entre les parts i, en alguns casos concrets, el teu consentiment.

 • En cas de que utilitzis qualsevol de les vies que t’oferim per contactar amb nosaltres, utilitzarem les teves dades de contacte per a trametre sol·licituds, donar resposta a consultes o qualsevol tipus de petició que sigui efectuada per l’USUARI.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les teves dades és el teu consentiment, que ens prestes de forma expressa en enviar la teva sol·licitud de contacte i el nostre interès legítim en resoldre la qüestió que planteges.

 • Quan navegues per la nostra pàgina web, podem realitzar mesuraments i, si s’escau, analitzar els teus hàbits de navegació de forma anònima.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les teves dades és el teu consentiment, que prestes quan acceptes la instal·lació de les nostres cookies i que pots revocar o configurar en qualsevol moment. Pots trobar més informació sobre l’ús de les cookies a la nostra Política de cookies.

 • És habitual que, durant el desenvolupament de les nostres activitats, es prenguin fotografies o s’efectuïn enregistraments per a la seva posterior difusió mitjançant els canals de l’Associació. En cas que assisteixis o participis podrem utilitzar la teva imatge en aquest sentit.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les teves dades és el teu consentiment, que si s’escau recollirem en cadascuna de les activitats.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat a la que serveixen en cada cas. Després d’això romandran bloquejades als únics efectes d’atendre qualsevol responsabilitat o obligació que es pogués derivar del tractament d’aquestes. També podran ser anonimitzades i empleades amb finalitats estadístiques.

A qui facilitem les teves dades personals?

Qualsevol comunicació de dades que fem serà sempre respectant els teus drets i en compliment amb la normativa de protecció de dades. En aquest sentit, només comunicarem les teves dades:

 • A proveïdors de serveis que ens ajuden a dur a terme la nostra activitat, per exemple la impremta que confecciona els carnets de socis, eines informàtiques, serveis de suport tècnic, serveis de missatgeria, etc.
 • En els casos en que sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals, les dades podran comunicar-se a les autoritats públiques i a les Forces i Cosos de Seguretat de l’Estat.
 • A “la Caixa” i la Fundació “la Caixa”, amb qui estem en contacte, per assegurar l’adequat funcionament de tots els nostres processos.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Associació del Personal de La Caixa. Sardenya, 521-523 – 08024 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@lasoci.org

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega són necessaris per a atendre la petició per part del prestador, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

3. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de Associació del Personal de La Caixa. Sardenya, 521-523 – 08024 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@lasoci.org

Menú