Canal del bon govern corporatiu

Amb la voluntat d’impulsar la gestió del bon govern corporatiu, crear un clima de confiança i dotar l’Associació del Personal de “la Caixa” de la màxima transparència, s’ha creat aquest canal.

L’objectiu del canal és la recepció, retenció i tractament de les irregularitats o incompliments de la normativa, comesos pels òrgans de govern, els empleats o societats vinculats a l’Associació del Personal de “la Caixa”.

Es tracta d’un canal de comunicació confidencial entre els associats, proveïdors, col·laboradors, empleats, etc., vinculats a la Soci, amb el Comitè de Compliance.

ÀMBIT


Es podrà comunicar qualsevol possible irregularitat o incompliment relacionat amb males pràctiques financeres, comptables, comercials o de compliment normatiu comeses pels òrgans de govern i/o els empleats de l’Associació del Personal de “la Caixa”.

COMUNICACIÓ


La comunicació es farà per correu electrònic a compliance@lasoci.org,  incloent les dades necessàries per poder dur a terme l’anàlisi dels fets denunciats:

  • Exposició clara i detallada dels fets.
  • Identificació de la/les persona/es involucrada/es i data/es i espai/s en què hagi tingut lloc.
  • Dades de contacte del denunciant i la seva vinculació amb l’Associació del Personal de “la Caixa” per tal de facilitar l’anàlisi i seguiment de la denúncia.
  • Quantificació, sempre que sigui possible, de l’impacte del fet denunciat sobre els estats financers.
  • Adjuntar documents i/o arxius que es considerin rellevants per a l’avaluació i resolució de la denúncia.

Les denúncies seran rebudes pel Comitè de Compliance de l’Associació del Personal de “la Caixa” i seran ateses de manera individual.

TENS ALGUN DUBTE?

Si necessites resoldre algun dubte o enviar-nos algun suggeriment, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Segueix-nos a…

LinkedIn
YouTube
Instagram
Menú