ALTA DE BENEFICIARI

Oficina Virtual

Actualitza les teves dades de contacte, els teus interessos i habilitats i les teves claus d’accés tant del web com de l’aplicació mòbil.

ALTA DE FAMILIAR BENEFICIARI

Com a associat o associada pots sol·licitar l’alta d’aquells familiars teus de primer i segon grau. Així doncs, avis, pares, germans, fills i néts, així com el cònjuge o parella, avis del cònjuge o parella, sogres, cunyats i gendre/nora, sense que sigui necessari que hi hagi convivència.

Un familiar beneficiari podrà apuntar-se a qualsevol secció o activitat de la Soci, i rebre aportacions econòmiques per participar de les activitats de les seccions de les quals formi part.

La quota anual per als familiars beneficiaris majors de 17 anys (els menors d’aquesta edat tenen quota 0,00 euros) és de 45 euros. Aquests imports corresponen als 12 mesos de l’any natural en curs.

Per a les noves altes, l’import de la quota es calcula en proporció als mesos que restin d’any natural en el moment de sol·licitar l’alta (sent l’import mínim de tres mensualitats), a comptar a partir del mes següent a l’aprovació de l’alta.

L’alta comporta la confecció del carnet de l’Associació, que per als familiars beneficiaris té un cost de 4 euros.

Utilitza aquest formulari per sol·licitar l’alta de familiars beneficiaris:

Si ets membre de la Soci, inicia sessió amb les teves dades d’accés per veure aquest contingut:

Usuari (NIF):
Contrasenya:
    Has oblidat la contrasenya?
 

Si encara no ets membre de la Soci, sol·licita l’alta, i no et perdis cap dels nostres esdeveniments ni informació d’accés exclusiu per a associats, associades i familiars beneficiaris.

ESPORT · CULTURA · TALLERS · AVANTATGES · SOLIDARITAT
Passa a formar part de la família de la Soci!Menú