esdeveniment

ACTIVITATS SOCIALS


Associat/ada: treballador/ora de CaixaBank o la Fundació Bancària “la Caixa”, que és membre de la Soci.
Familiar beneficiari: familiar de primer o segon grau de l’associat/ada, que és membre de la Soci.
Acompanyant: persona que acompanya l’associat/ada en una activitat puntual, però que no és membre de la Soci. Si l’acompanyant és susceptible de ser beneficiari/ària, cal que es doni d’alta a la Soci.

DONA UNA SEGONA OPORTUNITAT A LA ROBA

Data: 08-02-2023Farem una jaqueta nova a partir d'una jaqueta antiga o petita


Caldrà portar:


Roba que ja no fas servir, però a la qual vols donar-li una segona vida: una jaqueta vella, una camisa gruixuda, un jersei de punt, fulard o bufanda de punt.


Didal, fil (del color de la roba que portis), tisores, cinta mètrica, guix, agulles de cap i agulla.


DIES: 8, 15, 22 de febrer i 1 de març
HORA: de 10.30 a 12.30 hores
LLOC: la Soci, carrer Sardenya, 521-523, de Barcelona
PREU: 20 € associats/ades i familiars beneficiaris, 44 € acompanyants

Menú