Alta on-line

DADES PERSONALS
Si estàs en actiu, l'adreça electrònica 1 ha de ser de caixabank.com o fundaciolacaixa.org.


DADES POSTALSs/n


Dades laborals


Indica el centre de treball amb cinc dígits, afegint els zeros a l'esquerra que siguin necessaris.
Revista    Vull rebre la revista en paper
* Camps obligatorisEmplenant aquest formulari declares que coneixes i acceptes expressament les condicions d'ús i la política de privacitat de la present web.

Alhora, prestes el teu consentiment tant a l'Associació per recollir com a CaixaBank per comunicar a aquella les dades referents al centre de treball en el qual et trobis adscrit en cada moment, amb la finalitat que l'Associació pugui dirigir-te les comunicacions pròpies de la seva activitat.

Així mateix, autoritzes a l'Associació del Personal de “la Caixa” a enviar instruccions a la teva entitat per a càrrecs al teu compte i a l'entitat per efectuar-los en el teu compte seguint les instruccions de l'Associació. Com a part dels teus drets, estàs legitimat al reemborsament per la teva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb l’entitat. La sol·licitud de reemborsament s'haurà d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pots obtenir informació addicional sobre els teus drets a la teva entitat financera.

L’Associació del Personal de “la Caixa” tractarà les teves dades per gestionar la teva alta i els càrrecs, mantenir el contacte i enviar-te comunicacions informatives i comercials sobre els nostres productes, serveis i activitats. Més detalls de com tractem les teves dades a la nostra Política de privacitat. Pots exercir els teus drets de protecció de dades i obtenir més informació escrivint-nos a info@lasoci.org.

Finalment, en base a l'interès legítim derivat del compliment de la finalitats recollides en els estatuts de l’Associació (fomentar la companyonia, promoure activitats culturals i esportives així com la consecució dels fins socials de "la Caixa") i d'acord amb la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Associació del Personal de "la Caixa" podrà utilitzar indistintament totes o part de les imatges, fotografies, vídeos, vídeos amb veu, material gràfic, etc., en les quals intervens com a model, entrevistat o participant secundari en les activitats de l'Associació, per publicar-les en webs, xarxes socials i mitjans de comunicació propis o externs de l'Associació sense cap limitació territorial ni contraprestació econòmica.

No t’ho pensis més!

Si treballes a CaixaBank o la Fundació “la Caixa” et pots donar d’alta a l’Associació del Personal de “la Caixa” i gaudir de l’esport, la cultura, la solidaritat i els molts avantatges que tenim i que volem compartir amb tu.

Fer-se de la Soci i formar part d’aquesta gran família implica poder apuntar-se a qualsevol secció o activitat de l’Associació, i rebre aportacions econòmiques per participar de les activitats de les seccions de les quals formis part.

Et convidem a ser dels nostres!

PREGUNTES FREQÜENTS

DONAR-SE D’ALTA

La quota anual per a associats és de 49,50 euros i de 45 euros la dels familiars majors de 17 anys (els menors d’aquesta edat tenen quota gratuïta). Aquests imports corresponen als 12 mesos de l’any natural en curs.


Per a les noves altes, l’import de la quota es calcula en proporció als mesos que restin d’any natural en el moment de sol·licitar l’alta (sent l’import mínim de tres mensualitats), a comptar a partir del mes següent a l’aprovació de l’alta.


Utilitza aquest formulari per sol·licitar l’alta com a associat o associada i descobreix les avantatges que comporta:

Menú