Elecciones a Junta Directiva

T’informem que aquest 2024 correspon la renovació parcial reglamentària de membres de Junta Directiva de l’Associació del Personal de “la Caixa”, que ha de tenir lloc a la reunió de Junta Rectora que enguany es durà a terme el 16/03/24.

En aplicació de l’article 26è dels Estatuts, l’elecció de nous càrrecs es farà entre els associats i associades que hagin presentat per escrit la candidatura a l’Associació amb una antelació mínima de set dies naturals (fins al 09/03/24 a les 9:00 h) abans de la data de Junta Rectora.

A més, en aplicació del que es disposa al punt 1r del Reglament Electoral, a l’apartat dedicat a la campanya electoral en eleccions a Junta Directiva, et recordem que l’Associació farà arribar als representants de Junta Rectora, en una sola tramesa, tots els escrits de campanya dels candidats i candidates que s’hagin rebut fins a 15 dies abans (fins al 01/03/24 a les 9:00 h) de la data fixada per a la reunió. Aquests escrits no podran sobrepassar l’extensió d’un DINA4 escrit per ambdues cares.

Si estàs interessat o interessada, pots adreçar la teva candidatura i campanya a info@lasoci.org.

Entrada anterior
Karting Granada, velocidad y resistencia
Entrada siguiente
Història Barcelona: visita guiada a CaixaForum
Menú