PERÍODE DE RECEPCIÓ

El termini de presentació de relats s'obrirà l'1 d'octubre de 2016.

L’1 de juny de 2017 es publicaran els finalistes al web.

 

Aquest és el calendari previst:

1 d'octubre 2016

Obertura convocatòria.

15 d'octubre 2016

Obertura del concurs d’entitat beneficiària.

15 de febrer 2017

Tancament concurs entitat beneficiària.

28 de febrer 2017

Tancament convocatòria.

15 de març 2017

Prorroguem el tancament de la convocatòria fins al 15 de març.

20 de març 2017

Publicació i contacte amb l’entitat beneficiària guanyadora.

1 de juny 2017

Publicació dels finalistes i el títol del relat.

10 d'octubre 2017

Presentació del llibre a Barcelona.

30 d'octubre 2017

Presentació del llibre a Madrid.

 


Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci