BASES DEL PREMI

QUI?

La participació és individual, però el relat es pot signar en nom propi o com a membre d’un col·lectiu o una entitat, una classe d’una escola, etc.

Cada persona podrà presentar treballs inèdits dins una de les següents quatre categories:

    · INFANTIL (menors de 12 anys, fins a 6è de primària)

    · JUVENIL (de 13 a 18 anys, ESO i batxillerat)

    · ADULT (de 19 a 64 anys)

    · SÈNIOR (majors de 65 anys)

 

De cadascuna de les categories el jurat triarà fins a un màxim de 10 relats finalistes per categoria, que seran els publicats al web de l’Associació i al llibre.

 

QUÈ?

Es demana un treball de 4.000 caràcters màxim (amb espais), perquè els participants puguin expressar el seu pensament o vivència en relació al lema “El que mou la meva vida", en el llenguatge que els sembli millor, de gènere i estil lliure, de ficció o no (narrativa, poesia, prosa poètica, article, poesia visual, text dialogat, etc.). Es poden presentar treballs escrits en qualsevol llengua sempre que s’adjunti una traducció del text en llengua catalana o castellana.

 

COM?

Per participar cal inscriure’s aquí, o enviant un correu a miramalsulls@lasoci.org indicant:

    · NOM

    · COGNOMS

    · DATA DE NAIXEMENT

    · CORREU ELECTRÒNIC

    · TELÈFON DE CONTACTE

    · PROVÍNCIA

 

I adjuntant dos arxius:

   1) El relat sense signar en document Word

   2) Una petita descripció biogràfica de la persona/entitat que presenta el relat.

 

JURAT

El jurat encarregat de valorar els relats està format per (pendent de confirmar):

    · Joaquim Carbó (associat, membre del PAS i escriptor).

    · José Luis Muñoz (associat i escriptor).

    · Llorenç Sánchez Vilanova (associat, membre del PAS i escriptor).

    · Montserrat Muncunill (associada i delegada del Club de Lectura Barcelona de l'Associació).

    · Roser Pàez (associada i col·laboradora de la Revista de l'Associació).

    · María Teresa Coello (associada i membre del Club de Lectura Tenerife de l'Associació).

    · Bartomeu Nicolau Ribas (associat, crític literari i col·laborador de la Revista).

    · Ignasi Calvera Cabeza (director de l'Àrea d'Estratègia i Comunicació Interna Fundació Bancària "la Caixa").

 

 
IMPORTANT:

Enviant el teu relat al correu electrònic miramalsulls@lasoci.org de l'Associació, acceptes les següents clàusules:

· L'autor reconeix ser l'autor de l'obra i que, com a tal, té tots els drets sobre l'obra.

· L'autor cedeix, en exclusiva, tots els drets d'explotació de reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació de l'obra a l'Associació del Personal de "la Caixa" (en endavant APCaixa), que alhora cedirà aquests drets a una entitat del tercer sector que determini APCaixa. Els drets d'explotació de l'obra que se cedeixen són en qualsevol de les modalitats d'explotació existents i conegudes al dia de la data. Cedint aquests drets d'explotació pel termini màxim de durada previst en el text refós de la llei de Propietat Intel·lectual, és a dir, fins al seu pas a domini públic. La cessió dels drets d'explotació s'estén a tots els països del món. Es convé que no hi haurà remuneració percebuda per l'autor com a contraprestació per la cessió. En el cas publicar-se un llibre en el qual es contingui el relat, l'autor en rebria 10 exemplars, els drets del qual seran en benefici de l'entitat del tercer sector que APCaixa decideixi en el seu moment, no podent l'autor exigir cap contraprestació per la publicació del llibre que contingui la seva obra.

· Si l'obra es presenta en castellà o català, aquesta serà traduïda a l'altre idioma, català i/o castellà. Si l'obra es presenta en algun altre idioma, aquesta serà traduïda al castellà i al català.

Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci