Ja som 5557 associats i 99 seccions adherides!

 

El Pla d’Acció Social, el PAS, és la iniciativa de l’Associació per donar resposta a les necessitats actuals de la nostra societat, tot oferint el nostre ajut i coneixements als col·lectius més desfavorits i obrint les nostres activitats culturals, esportives i lúdiques de forma col·lectiva.

 

 

1) Als propis membres de l’Associació que ho requereixin, duent tasques d’ajuda a altres associats que ho necessitin, com per exemple:

 

        - Un associat jubilat pot recollir de l’escola els fills d’altres companys en actiu.

        - Acompanyar al metge el pare d’un associat en un horari en el qual el seu fill no pot anar-hi.

        - Etc.

 

 

2) A la societat i als col·lectius més desfavorits obrint les activitats culturals, esportives i lúdiques de la Soci (tant col·lectives de seccions com individuals dels associats i beneficiaris).

 

QUI HI POT PARTICIPAR

Tots els associats i beneficiaris que així ho expressin. Independentment de la ubicació (el PAS vol recollir activitat arreu del territori), la condició professional (en actiu o jubilats) i la disponibilitat.

 

Aquest Pla d’Acció vol ser totalment complementari als ja existents, per tant és una adhesió totalment compatible amb altres accions de voluntariat com ara els Voluntaris de “la Caixa” i l’Agrupació de Jubilats o d’altres ONG no vinculades al grup “la Caixa”.

 

Per poder participar en aquesta iniciativa solidària pots:

 

     Adherir-te com a associat i/o beneficiari fent clic aquí.

 

      Si ets Delegat i vols adherir la teva secció ho pots fer des de la part de GESTIÓ del web.

          Si vols consultar tota la informació sobre les seccions adherides fes clic aquí.

 

     Si no pertanys a l’Associació, pots participar-hi com a col·laborador.Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci