Eleccions Junta Rectora 2022

D’acord amb el que es preveu als Estatuts, enguany cal procedir a la renovació reglamentària dels/les membres de la Junta Rectora.

Tots els membres del cens electoral tancat a 31 de maig tenen dret a presentar la seva candidatura, per la qual cosa us animem a fer-ho amb l’objectiu que cap demarcació electoral quedi sense representació. Podeu consultar els censos de cada demarcació aquí.

Pels associats de Barcelona que no coneguin el número del seu districte municipal, aquí trobareu un mapa amb el nom i distribució de cadascún.

El nombre de places vacants a cobrir en cada demarcació el trobareu aquí.

Si és el vostre desig presentar la candidatura com a rectors, ho haureu de fer mitjançant escrit, per correu postal (Sardenya, 521-523, 08024 Barcelona), pel servei de Carteria de CaixaBank (al centre 9099-Associació del Personal) o per correu electrònic (info@lasoci.org) adreçat a la Comissió Electoral, indicant el nom i cognoms i la demarcació a la que s’opta representar. Aquest escrit haurà d’anar signat i acompanyat d’una còpia en vigor del DNI. El termini de recepció de candidatures finalitzarà el proper 05.07.22 inclós.

Si desitgeu enviar un escrit promocionant la vostra candidatura, aquest no podrà sobrepassar la mida d’un DINA4 a dues cares i caldrà acompanyar-lo a l’escrit de presentació de candidatura per a que la Comissió Electoral pugui fer-lo arribar, si s’escau, als associats del cens corresponent.

Calendari previst

10.06 Obertura del termini per la recepció de candidatures

05.09 Proclamació de candidatures

24.10 Obertura del termini per a la recepció de vots

21.11 Escrutini

24.11 Proclamació de resultats

Entrada anterior
QUÈ FEM?… SETMANA DEL 20 AL 26 DE JUNY
Entrada següent
Rússia i Ucraïna, les claus d’una guerra inexplicable
Menú