Convoquem el I Concurs Infantil de Dibuix de l'Associació del Personal de "la Caixa" adreçat a infants en edat escolar amb l'objectiu de fomentar el coneixement i l'estima de la cultura.

 

TEMÀTICA

El tema d’aquest concurs de dibuix és Què és per a mi la cultura?

Entenent “cultura” com un concepte ampli i obert: teatre, música, cine, lectura, jocs, festes populars... i com no, el dibuix.

El nostre objectiu és introduir els més petits en aquest món, i fer-ho d’una manera divertida per a ells. Ens agradaria que els més petits deixin volar la imaginació i dibuixin el que per ells és la cultura: és el personatge d’un llibre? d’un conte? és una obra de teatre? una cançó? o una jornada popular com les festes del poble, Sant Jordi o la Feria d'Abril?

 

  

TÈCNICA

El dibuix és de tècnica lliure: llapis, ceres, aquarel·les, collage, retoladors,.... 

 

 

FORMAT

El format està limitat a una mida foli o DinA4 en vertical.

 

 

PARTICIPANTS

La inscripció és gratuïta i oberta a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys fills i néts d'associats, beneficiaris i d'empleats de CaixaBank. Cada participant pot presentar un màxim de cinc dibuixos en total.

 

 

CATEGORIES

Es fixen tres categories:

     » Infants d’educació infantil (de 3 a 5 anys).

     » Infants d’educació primària I (de 6 a 8 anys).

     » Infants d’educació primària II (de 9 a 12 anys).

 

 

INSCRIPCIÓ

Per participar en aquest concurs no caldrà fer cap inscripció, únicament lliurar el dibuix o dibuixos que es presentin a concurs bé enviant-los en format digital (a newsletter@lasoci.org) o físicament per cartera al centre 9099.

Juntament amb el dibuix, en un altre full o en el revers del mateix, haurà de constar el nom i cognoms del nen/a participant, la seva edat i les dades de contacte del pare o mare associat, beneficiari o empleat de CaixaBank (nom, telèfon i correu electrònic).

 

 

TERMINIS

El termini d'inscripció i de recepció de dibuixos serà des de l’1 de març dins el 15 d’abril de 2018El guanyador o guanyadora es farà saber el 23 d’abril de 2018, dia del llibre.

 

 

JURAT

El jurat estarà format per tres membres de la secció de Pintura de la Soci. La seva decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol premi.

 

 

PREMIS

Hi haurà un guanyador per cada categoria:

     » Categoria Infantil.

     » Categoria primària I.

     » Categoria primària II.

 

Dels tres guanyadors, el Consell de Redacció de la Revista de l’Associació triarà el dibuix que serà la portada de la Revista del mes de maig de 2018. Aquesta portada anirà acompanyada d’una ressenya dins la Revista.

 

 

DRETS D'AUTOR

Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors dels dibuixos presentats, essent responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren a l’Associació del Personal de “la Caixa” de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit.

Els dibuixos passaran a ser propietat de l’Associació del Personal de “la Caixa”.

El participants, autoritzen expressament a l’Associació del Personal de “la Caixa” per a la reproducció i utilització dels dibuixos, en cap cas amb finalitats comercials. Sempre es farà constar el nom de l’autor.

 

 

ACCEPTACIÓ

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació i el compromís de compliment d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

L'organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases.

 

 

 

 


Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci