LA REVISTA DE LA SOCI ESTÀ DISPONIBLE PER A TOTS ELS ASSOCIATS I BENEFICIARIS EN FORMAT DIGITAL AQUÍ.

Però si també vols rebre-la en paper aquí trobaràs totes les claus per sol·licitar-la.

 

 

 

SOL·LICITUD DE LA REVISTA EN PAPER

Si a més de la Revista digital, també vols rebre la Revista en paper, has de marcar la casella indicada a tal efecte a la pàgina ASSOCIACIÓ>TRÀMITS>LES MEVES DADES.

 

 

IMPORTANT: Si ja rebies la revista en paper has de tornar a marcar la casella de sol·licitud de la Revista en paper, ja que a partir d’ara incorpora noves condicions.

 

 

PREU

Per a tots aquells associats que sol·licitin la Revista en paper per a la temporada 18-19, el cost és de 25,70 euros per als 12 números de la temporada (de setembre 2018 a agost 2019). Aquest import es carregarà íntegre i no serà reemborsable en cas de donar-se de baixa.

 

Per als associats que sol·licitin la Revista en paper un cop passat el mes de setembre de 2018, el cost serà proporcional als mesos que restin de la temporada en el moment de la sol·licitud (sent l’import mínim el de tres mensualitats, 12,85 euros), a comptar a partir del mes següent a la sol·licitud, si aquesta es realitza dins els quinze primers dies del mes.

 

Per a la temporada 19-20 i següents, el cost de rebre la Revista en paper es calcularà en funció de la demanda de la mateixa i s’informarà degudament al començament de la temporada.

 

 

CONDICIONS

Marcant la casella de sol·licitud de la Revista en paper, declares que coneixes i acceptes expressament les condicions d'ús i contractació d’aquest servei.

Alhora, prestes el teu consentiment tant a l'Associació per recaptar com a "la Caixa" per comunicar a aquella les dades referents al centre de treball al qual et trobis adscrit en cada moment, per tal de que l'Associació pugui dirigir-te les revistes.

Així mateix, autoritzes a l'Associació del Personal a enviar instruccions a la teva entitat per càrrecs al teu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs en el teu compte seguint les instruccions de l'Associació del Personal. Com a part dels teus drets, estàs legitimat al reemborsament per la teva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'haurà d'efectuar dins les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pots obtenir informació addicional sobre els teus drets en la teva entitat financera.


Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci