Eleccions a Junta Rectora 2019. Proclamació provisional

Dut a terme l’escrutini i recompte dels vots emesos per les demarcacions en les que s’han efectuat votacions, seguidament comuniquem el resultat d’aquestes i fem la proclamació provisional dels elegits, que passarà a ser definitiva si no és impugnada en el termini establert pels Estatuts, que finalitzarà el proper 21 de juny.

 

Els associats i associades tenen el dret a presentar impugnacions davant la Comissió Electoral. Aquesta es farà mitjançant comunicació escrita o per correu electrònic, degudament explicada i justificada, i haurà d’estar signada y acompanyada d’una còpia del DNI en vigor de l’associat o associada que la presenti.

 

Demarcació ANDALUCÍA (Almería, Granada, Jaén, Málaga)

Candidats i vots

 

GARCIA MONTERO, JOSÉ JAVIER 47

RUIZ COLOMA, GUSTAVO 27

VANEGAS LÓPEZ, JORGE JUAN 29

 

Per tant, resulten elegits

 

GARCIA MONTERO, JOSÉ JAVIER

VANEGAS LÓPEZ, JORGE JUAN

 

Demarcació ANDALUCÍA (Huelva, Córdoba, Cádiz y Sevilla)

Candidats i vots

 

CASCALLANA GARCÍA, JESÚS MARÍA 29

CASTAÑÓN ROMERO, LUIS 26

COBO BUENO, EDUARDO ANTONIO 18

CODER GALLEGO, ELISA 43

JIMÉNEZ BERMÚDEZ, JUAN MANUEL 25

MÉNDEZ RUIZ DE VILLEGAS, RAÚL 23

SERRANO SAMPEDRO, PILAR MARÍA 34

VÁZQUEZ PAVÓN, JUAN 42

 

Per tant, resulten elegits

 

CODER GALLEGO, ELISA

VÁZQUEZ PAVÓN, JUAN

SERRANO SAMPEDRO, PILAR MARÍA

CASCALLANA GARCÍA, JESÚS MARÍA

 

Demarcació CIUTAT DE PALMA

Candidats i vots

 

BARCELÓ RIERA, FRANCESC 44

BENNASAR FRAU, MIGUEL ÁNGEL 48

CRESPO MARTÍN, MANUEL 39

FERRER MOTOS, ENRIC 42

TUGORES SOLIVELLAS, JUAN 37

 

Per tant, resulten elegits

 

BENNASAR FRAU, MIGUEL ÁNGEL

BARCELÓ RIERA, FRANCESC

FERRER MOTOS, ENRIC

CRESPO MARTÍN, MANUEL

 

Demarcació PAÍS VASCO

Candidats i vots

 

HURTADO DE MENDOZA VELASCO, JOSE 29

MINTEGI ECHALECU, IBON 46

 

Per tant, resulten elegits

 

MINTEGI ECHALECU, IBON

 

 

 

Comissió Electoral

 

En compliment amb el RGPD s’informa de que les dades facilitades només podran ser utilitzades per dur a terme aquest procés electoral en la forma que estableixen els Estatuts. Queda estrictament prohibit fer qualsevol altre ús.

 

Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci