Eleccions a Junta Rectora 2019. Calendari

Havent-se dut a terme ja la presentació de candidatures, la proclamació provisional d'aquestes i finalitzat el termini per a poder presentar impugnacions als candidats, la Comissió Electoral ha acordat establir un nou calendari per a les següents fases del procés:

 

26.04.19 Proclamació definitiva de candidats, obrint el termini per a la recepció de vots (*).

21.05.19 Data límit per a la recepció de vots.

10.05.19 Proclamació definitiva de candidats, obrint el termini per a la recepció de vots (**).

04.06.19 Data límit per a la recepció de vots (**).

06.06.19 Escrutini dels vots.

 

(*) En aquelles demarcacions on calguin votacions, en haver-se presentat més candidats que places vacants.

(**) En les demarcacions d'Andalusia, excepte Sevilla Ciutat, on s'ha adequat el calendari a un error de distribució provocat per l'empresa de manipulació de la tramesa.

 

Sardenya, 521-523, baixos - 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci