Resultat de la Junta Rectora 2019

La Junta Rectora, màxim òrgan de govern de l'Associació del Personal de "la Caixa", va donar suport al full de ruta presentat per la Junta Directiva per poder afrontar el present de la Soci amb les millors garanties, en la reunió que va tenir lloc al CaixaForum Barcelona, el dissabte 19 de gener.

 

Així, entre altres punts, es van aprovar els estats financers de l'exercici 17-18, amb la seva auditoria. També el Pla d’Activitats per a la temporada 18-19, de manera que totes les seccions podran fer totes les activitats que han previst, a més de 7 Copes i/o trobades entre seccions. I es va donar suport al pressupost per a l’exercici 18-19, en què s'aprecia una contenció contundent de la despesa i una reducció substancial del dèficit, seguint en la línia d'arribar a uns tancaments de zero, que és el que correspon a una entitat com la nostra. El pressupost inclou la distribució de la revista bimestral en paper a oficines CaixaBank i associats passius.

 

Igualment, es va aprovar l'actualització de les quotes a 45 € per a associats i 42,35 € (IVA inclòs) per a familiars (concepte que substitueix el de "beneficiaris"), que per a aquest 2019 es carregaran a finals de febrer.

 

Pel que fa al nou local social, els rectors i rectores van autoritzar la Junta Directiva a seguir avançant en les negociacions amb els propietaris de les opcions de local presentades, per arribar a un acord en els termes exposats en la reunió. Es tracta d’espais a Barcelona ciutat que presenten les condicions adequades que ha de tenir la seu social de la Soci de respondre a les necessitats administratives i de permetre que les seccions hi puguin dur a terme les seves activitats, la qual cosa contribueix a crear caliu associatiu.

 

Finalment, es van aprovar unes actualitzacions dels Estatuts i Reglaments de l'Associació, que inclouen fer una transició cap a un exercici comptable que coincideixi amb l'any natural per al 2020, entre d'altres.

 

Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci