L'Associació s'ha adherit al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries perquè les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d'associació. Recentment l'Associació s'hi ha adherit, i això és un reconeixement a què: - Perseguim finalitats generals. - No tenim ànim de lucre. - Fomentem la participació interna. - Oferim confiança, base de la relació entre els membres de l'associació i del funcionament democràtic. - Oferim transparència econòmica. - Fem una gestió respectuosa dels recursos humans. - Som sostenibles. - Tenim congruència de les activitats i de les informacions. - Mantenim relacions solidàries amb altres associacions. - Mantenim relacions autònomes amb les administracions públiques. Trobaràs més informació aquí.

 

Teodor Roviralta, 65 - 08035 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci